طراحی برنامه در اکسل

بازگشت به لیست نمونه کارها  طراحی برنامه کاربردی در اکسل برای تمامی زمینه‌ها برنامه حاضر که برای رشته‌ مهندسی عمران طراحی شده بود، خروجی سطح مقطع آرماتورها را از نرم‌افزار Etabs ‌دریافت کرده و براساس قوانین آیین‌نامه تعداد آرماتورها (اعم از حداقل ، تقویتی و …) را بصورت خودکار محاسبه می‌کند. این برنامه کلاً کارهای […]

ادامه مطلب
فرمول نویسی در اکسل

فرمول نویسی و محاسبات داده‌ها در اکسل

بازگشت به لیست نمونه کارها  انواع فرمول‌نویسی و محاسبات داده‌ها در اکسل بازگشت به لیست نمونه کارها  مدیر سایت«غیرممکنی برای ما وجود ندارد!»  ما با عزم راسخ، اراده‌ی پولادین و تلاش خستگی‌ناپذیر، تمامی غیرممکن‌ها را ممکن می‌کنیم!

ادامه مطلب