تعرفه خدمات

تعرفه خدمات ما

با کلیک بر روی هر یک از زبانه‌های زیر می‌توانید تعرفه خدمات مربوطه را مشاهده نمایید.

تایپ فارسی ساده از روی متن چاپی و یا دست‌خط خواناهر صفحه ۳۰۰۰ تومان
تایپ فارسی معمولی از روی دست‌خط بد و ناخوانا و یا عکس یا اسکن بی‌کیفیتهر صفحه ۵۰۰۰ تومان
تایپ فارسی (به همراه انگلیسی)هر صفحه ۴۰۰۰ تومان
تایپ پاورقی ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ تومان به قیمت تایپ اولیه اضافه خواهد شد.
تایپ انگلیسیهر صفحه ۶۰۰۰ تومان
تایپ عربی (بدون اعراب‌گذاری)هر صفحه ۴۰۰۰ تومان
تایپ عربی (با اعراب‌گذاری)هر صفحه ۷۰۰۰ تومان
تایپ ریاضی/ فیزیک/ شیمیهر صفحه ۵۰۰۰ الی ۲۵,۰۰۰ تومان
(بستگی به نوع متن، تعداد و نوع فرمول‌ها، تعداد و پیچیدگی رسم شکل‌ها، جداول، نمودارها و …)
*حتما باید بررسی شود.
تایپ نامههر صفحه ۵۰۰۰ تومان
تایپ سوالات امتحانی ( معمولی، تستی، ۴گزینه‌ای و …) هر صفحه ۵۰۰۰ تومان
تایپ سوالات ریاضی/ فیزیک/ شیمیهر صفحه ۵۰۰۰ الی ۲۰,۰۰۰ تومان
(بستگی به نوع متن، تعداد و نوع فرمول‌ها، تعداد و پیچیدگی رسم شکل‌ها، جداول، نمودارها و …)
*حتما باید بررسی شود.
تایپ فایل صوتی فارسیهر یکساعت برابر ۹۰,۰۰۰ الی ۱۵۰,۰۰۰ تومان
(هر دقیقه ۱۵۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان)
(هر صفحه ۳۵۰۰ الی ۵۰۰۰ تومان)
*بستگی به کیفیت صدا و نوع فایل
تایپ فایل صوتی انگلیسیهر یکساعت برابر ۳۰۰,۰۰۰ تومان
(هر دقیقه ۵۰۰۰ تومان)
تایپ فرمول سادههر ۳ عدد ۱۰۰۰ تومان
تایپ فرمول معمولیهر ۱ عدد ۱۰۰۰ تومان
تایپ فرمول پیچیدههر ۱ عدد ۲۰۰۰ الی ۵۰۰۰ تومان

ترجمه متون عمومی انگلیسی به فارسیهر صفحه ۸۰۰۰ تومان
ترجمه متون عمومی فارسی به انگلیسیهر صفحه ۱۵,۰۰۰ تومان
ترجمه متون تخصصی انگلیسی به فارسیهر صفحه حدود ۱۵,۰۰۰ الی ۲۰,۰۰۰ تومان
ترجمه متون تخصصی فارسی به انگلیسیهر صفحه حدود ۳۰,۰۰۰ الی ۴۰,۰۰۰ تومان
ترجمه فیلم و ویدیو (زبان انگلیسی)هر دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان
درج زیرنویس فیلم و ویدیوهر دقیقه ۲۰,۰۰۰ الی ۳۰,۰۰۰ تومان
ترجمه و درج زیرنویس (فارسی یا انگلیسی)هر دقیقه ۳۰,۰۰۰ الی ۵۰,۰۰۰ تومان

تایپ در اکسل (لیست قیمت، فاکتور، صورت‌های مالی و …)هر صفحه ۵۰۰۰ الی ۱۰,۰۰۰تومان
(هر ردیف ۲۰۰ تومان به ازای ۵ ستون)
طراحی جدول در اکسلهر عدد ۱۰,۰۰۰ الی ۵۰,۰۰۰ تومان
طراحی فاکتور یا فیش‌حقوقی در اکسل هر عدد ۵۰,۰۰۰ تومان
رسم نمودار در اکسلهر عدد ۱۰,۰۰۰ الی ۵۰,۰۰۰ تومان
انجام پروژه، فرمول‌نویسی یا طراحی برنامه در اکسل بستگی به حجم‌کار و زمینه تخصصی
*(باید بررسی شود)

پاورپوینت معمولی (با محتوای آماده به‌صورت ورد) هر اسلاید ۲۰۰۰ تومان
پاورپوینت معمولی (همراه با تایپ محتوا)هر اسلاید ۳۰۰۰ تومان
پاورپوینت معمولی (همراه با جمع‌آوری اطلاعات و تهیه محتوا از اینترنت)هر اسلاید ۵۰۰۰ تومان
پاورپوینت جلسه دفاع پایان‌نامه معمولی (اگر قسمت‌های مورد نیاز مشخص و اماده باشد)هر اسلاید ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان
پاورپوینت جلسه دفاع پایان‌نامه معمولی (همراه با استخراج اطلاعات توسط تیم آن۳۶۵ از خود پایان‌نامه)۲۰۰,۰۰۰ هزار تومان برای کل پروژه (حداکثر ۳۰ اسلاید)
پاورپوینت حرفه‌ای جلسه دفاع پایان‌نامه (با تعریف دکمه‌های میانبر برای تمامی اسلاید‌ها)۲۵۰,۰۰۰ تومان برای کل پروژه (حداکثر ۳۰ الی ۴۰ اسلاید)
پاورپوینت های حرفه‌ای، ویژه و تخصصیهر اسلاید ۵۰۰۰ الی ۵۰,۰۰۰ تومان
(بستگی به حجم کار و زمینه‌ی تخصصی)
*(باید بررسی شود)

ویراستاری و صفحه آرایی پایان نامه طبق شیوه‌نامه دانشگاه هر صفحه ۳۰۰۰ تومان
ویراستاری و صفحه آرایی مقالات برای مجلات (داخلی یا خارجی)هر صفحه ۱۰,۰۰۰ الی ,۲۰,۰۰۰ تومان
ویراستاری و صفحه آرایی کتابهر صفحه ۵۰۰۰ الی ۲۰,۰۰۰ تومان
*(بستگی به نوع، حجم و کیفیت کار)
ویراستاری و صفحه آرایی جزوات و متون دیگربستگی به نوع، حجم و کیفیت کار

رسم نمودار، جدول و  اشکال سادههر عدد ۲۰۰۰ تومان
رسم نمودار، جدول و  اشکال متوسط هر عدد ۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰ تومان
رسم نمودار، جدول و  اشکال پیچیدههر عدد ۱۰,۰۰۰ الی ۵۰,۰۰۰ تومان
رسم نمودار، جدول و  اشکال خاص و خیلی پیچیدهبستگی به زمینه تخصصی، کیفیت و حجم کار (*باید بررسی شود)

توضیحات

  • هر صفحه استاندارد تایپ، ۲۵۰ کلمه در نظر گرفته می شود.
  • هر صفحه استاندارد ترجمه، ۲۵۰ کلمه زبان مبدا در نظر گرفته می‌شود.
  • ۲۵۰ کلمه تقریبا معادل ۱۸ خط با فونت B Nazanin 14 است. (ولی دقیقتر و بهتر از آن!)
  •  در برخی سفارش‌های خاص که پیچیدگی و طراحی خاصی نیاز دارن، تعداد صفحات براساس تعداد دست‌نوشته‌ها محاسبه می‌شود و در آن‌ها از استاندارد ۲۵۰ کلمه استفاده نخواهد شد و یا براساس کل صفحات، یک قیمت‌کل سفارش برآورد خواهد شد (مثل تایپ ریاضی، فیزیک، شیمی، عربی و …).
  • تعرفه سفارشات فوری ۲ الی ۳ برابر حالت عادی است.
  • تعرفه تایپ متون زیست‌شناسی، پزشکی، حقوق و سایر رشته های تخصصی خاص که دارای کلمات تخصصی پیچیده و سخت می‌باشند دو برابر نرخ حالت عادی است.
  • تایپ متن ترجمه بصورت رایگان انجام می‌شود  و از بابت تایپ متن ترجمه هزینه‌ای دریافت نمی‌گردد!  (مگر آنکه متن ترجمه نیاز به تایپ فرمول یا رسم شکل و طراحی خاصی باشد).