تعرفه خدمات

تعرفه خدمات ما

– هر صفحه استاندارد تایپ، ۲۵۰ کلمه در نظر گرفته می شود.
– هر صفحه استاندارد ترجمه، ۲۵۰ کلمه زبان مبدا در نظر گرفته می شود.
۲۵۰ کلمه تقریبا معادل ۱۸ خط با فونت B Nazanin 14 است. (ولی دقیقتر و بهتر از آن!)
– در محاسبه‌ تعداد صفحات، نوع فونت، سایز فونت، تعداد خطوط و فاصله خطوط مهم نیست!!! بلکه تعداد کل کلمات مهم است؛ که  از تقسیم تعداد کل کلمات بر ۲۵۰ تعداد صفحات استاندارد بدست می‌آید.

– در برخی سفارش‌های خاص که پیچیدگی و طراحی خاصی نیاز دارن، تعداد صفحات براساس تعداد دست‌نوشته‌ها محاسبه می‌شود و در آن‌ها از استاندارد ۲۵۰ کلمه استفاده نخواهد شد و یا براساس کل صفحات، یک قیمت‌کل سفارش برآورد خواهد شد.
تایپ متن ترجمه بصورت رایگان انجام می‌شود  و از بابت تایپ متن ترجمه هزینه‌ای دریافت نمی‌گردد!  (مگر آنکه متن ترجمه نیاز به تایپ فرمول یا رسم شکل و طراحی خاصی داشته باشد).

تعرفه تایپ

تایپ فارسی ساده از روی پی‌دی‌اف یا کتاب (متن چاپی)صفحه ای ۱۰۰۰ تومان
تایپ فارسی ساده از روی دست‌خط خواناهر صفحه ۱۵۰۰ الی ۲۰۰۰ تومان
تایپ فارسی معمولی از روی دست‌خط بد و ناخوانا و یا عکس یا اسکن بی‌کیفیتهر صفحه ما بین ۲۵۰۰ الی ۳۰۰۰ تومان
تایپ فارسی (به همراه لاتین)صفحه ای ۲۰۰۰ تومان
تایپ زبان انگلیسیصفحه ای ۲۵۰۰ الی ۳۰۰۰ تومان
تایپ زبان عربی (بدون اعراب‌گذاری)صفحه ای ۲۵۰۰ تومان
تایپ زبان عربی (با اعراب‌گذاری)صفحه ای ۳۵۰۰ تومان
تایپ زبان عربی (بدخط یا کیفیت پایین و یا پیچیده)صفحه‌ای ۵۰۰۰ تومان
تایپ پاورقی فارسی یا انگلیسی ۲۵۰ الی ۵۰۰ تومان به قیمت تایپ اولیه اضافه خواهد شد.
تایپ نامههر صفحه ۳۰۰۰ تومان
تایپ سوالات امتحانی ( معمولی، تستی، ۴گزینه‌ای و ... )هر صفحه ۳۰۰۰ تومان
تایپ فایل صوتی فارسیهر یکساعت برابر ۶۰,۰۰۰ الی ۱۵۰,۰۰۰ تومان
(هر دقیقه ۱۰۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان)
(هر صفحه ۳۰۰۰ تومان)
(بستگی به کیفیت صدا و نوع فایل)
تایپ فایل صوتی انگلیسیهر یکساعت برابر ۱۵۰,۰۰۰ الی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
(هر دقیقه ۳۰۰۰ تومان)
تایپ فرمول سادههر ۴ الی ۵ عدد ۱۰۰۰ تومان
تایپ فرمول پیچیدههر ۱ الی ۲ عدد ۱۰۰۰ تومان

تعرفه ترجمه

ترجمه متون عمومی انگلیسی به فارسیهر صفحه ۵۰۰۰ تومان
(هر کلمه ۲۰ تومان)
ترجمه متون عمومی فارسی به انگلیسیهر صفحه ۱۰,۰۰۰ تومان
(هر کلمه ۴۰ تومان)
ترجمه متون تخصصی انگلیسی به فارسیهر صفحه حدود ۱۰,۰۰۰ الی ۱۵,۰۰۰ تومان
(هر کلمه ۴۰ الی ۶۰ تومان)
ترجمه متون تخصصی فارسی به انگلیسیهر صفحه حدود ۲۰,۰۰۰ الی ۳۰,۰۰۰ تومان
(هر کلمه ۸۰ الی ۱۲۰ تومان)
ترجمه فیلم و ویدیو (زبان انگلیسی)هر دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان
درج زیرنویس فیلم و ویدیوهر دقیقه ۱۵,۰۰۰ الی ۳۰,۰۰۰ تومان
ترجمه و درج زیرنویس (فارسی یا انگلیسی)هر دقیقه ۲۵,۰۰۰ الی ۵۰,۰۰۰ تومان

تعرفه اکسل

تایپ در اکسل (لیست قیمت یا صورت‌های مالی و ...)هر صفحه ۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰ تومان
(هر ردیف ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان به ازای ۵ ستون)
طراحی جدول در اکسلهر عدد ۱۰,۰۰۰ الی ۳۰,۰۰۰ تومان
طراحی فاکتور یا فیش‌حقوقی در اکسل هر عدد ۱۵,۰۰۰ الی ۳۰,۰۰۰ تومان
رسم نمودار در اکسلهر عدد ۱۰,۰۰۰ الی ۵۰,۰۰۰ تومان
انجام پروژه و یا طراحی برنامه در اکسل بسته به حجم‌کار و زمینه تخصصی (توافقی) (باید بررسی شود)

تعرفه پاورپوینت

پاورپوینت معمولی (با محتوای آماده به‌صورت ورد) هر اسلاید ۱۰۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان
پاورپوینت معمولی (با تهیه و یا تایپ محتوا)هر اسلاید ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان
پاورپوینت جلسه دفاع پایان‌نامه معمولی (اگر قسمت‌های مورد نیاز مشخص و اماده باشد)هر اسلاید ۱۰۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان
پاورپوینت جلسه دفاع پایان‌نامه معمولی (همراه با استخراج اطلاعات توسط تیم آن۳۶۵ از خود پایان‌نامه)۱۰۰,۰۰۰ هزار تومان برای کل پروژه (حداکثر ۳۰ اسلاید)
پاورپوینت حرفه‌ای جلسه دفاع پایان‌نامه (با تعریف دکمه‌های میانبر برای تمامی اسلاید‌ها)۱۵۰,۰۰۰ تومان برای کل پروژه (حداکثر ۴۰ اسلاید)
پاورپوینت های حرفه‌ای، ویژه و تخصصیهر اسلاید ۵۰۰۰ الی ۲۵,۰۰۰تومان

تعرفه ویراستاری و صفحه‌آرایی

ویراستاری و صفحه آرایی پایان نامه طبق شیوه‌نامه دانشگاه هر صفحه ۲۰۰۰ تومان
ویراستاری و صفحه آرایی مقالاتهر صفحه ۳۰۰۰ الی ۱۰,۰۰۰ تومان
ویراستاری و صفحه آرایی کتابهر صفحه ۳۰۰۰ الی ۱۰,۰۰۰ تومان
ویراستاری و صفحه آرایی جزوات و متون دیگربستگی به حجم و کیفیت کار

تعرفه رسم جدول، نمودار، شکل

رسم نمودار، جدول و  اشکال سادههر عدد ۲۰۰۰ تومان
رسم نمودار، جدول و  اشکال متوسط هر عدد ۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰ تومان
رسم نمودار، جدول و  اشکال پیچیدههر عدد ۱۰,۰۰۰ الی ۵۰,۰۰۰ تومان
رسم نمودار، جدول و  اشکال خاص و خیلی پیچیدهبستگی به زمینه تخصصی و حجم کار (توافقی)