طراحی و تایپ صورت وضعیت و ریز متره در اکسل

بازگشت به لیست نمونه کارها  – طراحی انواع صورت وضعیت در اکسل – طراحی انواع ریزمتره و مالی در اکسل – تایپ صورت وضعیت در اکسل – تایپ ریز متره در اکسل   عکس‌هایی از پروژه: بازگشت به لیست نمونه کارها  مدیر سایت«غیرممکنی برای ما وجود ندارد!»  ما با عزم راسخ، اراده‌ی پولادین و تلاش […]

ادامه مطلب

تایپ شماره تلفن در اکسل

بازگشت به لیست نمونه کارها  تایپ انواع شماره تفلفن در اکسل در سریع‌ترین زمان با بهترین کیفیت توسط تیمی از بهترین حرفه‌ای عکس‌هایی از پروژه: بازگشت به لیست نمونه کارها  مدیر سایت«غیرممکنی برای ما وجود ندارد!»  ما با عزم راسخ، اراده‌ی پولادین و تلاش خستگی‌ناپذیر، تمامی غیرممکن‌ها را ممکن می‌کنیم!

ادامه مطلب

طراحی و تایپ انگلیسی در اکسل

بازگشت به لیست نمونه کارها  طراحی و تایپ انواع متون و جداول انگلیسی در اکسل   بازگشت به لیست نمونه کارها    مدیر سایت«غیرممکنی برای ما وجود ندارد!»  ما با عزم راسخ، اراده‌ی پولادین و تلاش خستگی‌ناپذیر، تمامی غیرممکن‌ها را ممکن می‌کنیم!

ادامه مطلب

تایپ صورت وضعیت در اکسل

بازگشت به لیست نمونه کارها  تایپ صورت وضعیت در اکسل بازگشت به لیست نمونه کارها  مدیر سایت«غیرممکنی برای ما وجود ندارد!»  ما با عزم راسخ، اراده‌ی پولادین و تلاش خستگی‌ناپذیر، تمامی غیرممکن‌ها را ممکن می‌کنیم!

ادامه مطلب

طراحی و تایپ لیست قطعات لوازم یدکی در اکسل

بازگشت به لیست نمونه کارها  طراحی و تایپ لیست قطعات لوازم یدکی در اکسل بازگشت به لیست نمونه کارها  مدیر سایت«غیرممکنی برای ما وجود ندارد!»  ما با عزم راسخ، اراده‌ی پولادین و تلاش خستگی‌ناپذیر، تمامی غیرممکن‌ها را ممکن می‌کنیم!

ادامه مطلب

تایپ لیست محصولات در اکسل

بازگشت به لیست نمونه کارها  تایپ لیست محصولات در اکسل بازگشت به لیست نمونه کارها  مدیر سایت«غیرممکنی برای ما وجود ندارد!»  ما با عزم راسخ، اراده‌ی پولادین و تلاش خستگی‌ناپذیر، تمامی غیرممکن‌ها را ممکن می‌کنیم!

ادامه مطلب

طراحی شیفت کاری پرسنل در اکسل

بازگشت به لیست نمونه کارها  طراحی شیفت کاری پرسنل در اکسل بازگشت به لیست نمونه کارها  مدیر سایت«غیرممکنی برای ما وجود ندارد!»  ما با عزم راسخ، اراده‌ی پولادین و تلاش خستگی‌ناپذیر، تمامی غیرممکن‌ها را ممکن می‌کنیم!

ادامه مطلب
طراحی دفتر معین در اکسل

طراحی دفتر معین در اکسل

بازگشت به لیست نمونه کارها  طراحی دفتر معین در اکسل   بازگشت به لیست نمونه کارها  مدیر سایت«غیرممکنی برای ما وجود ندارد!»  ما با عزم راسخ، اراده‌ی پولادین و تلاش خستگی‌ناپذیر، تمامی غیرممکن‌ها را ممکن می‌کنیم!

ادامه مطلب

طراحی دفتر روزنامه در اکسل

بازگشت به لیست نمونه کارها  طراحی انواع دفتر روزنامه در اکسل   بازگشت به لیست نمونه کارها  مدیر سایت«غیرممکنی برای ما وجود ندارد!»  ما با عزم راسخ، اراده‌ی پولادین و تلاش خستگی‌ناپذیر، تمامی غیرممکن‌ها را ممکن می‌کنیم!

ادامه مطلب

طراحی برنامه در اکسل

بازگشت به لیست نمونه کارها  طراحی برنامه کاربردی در اکسل برای تمامی زمینه‌ها برنامه حاضر که برای رشته‌ مهندسی عمران طراحی شده بود، خروجی سطح مقطع آرماتورها را از نرم‌افزار Etabs ‌دریافت کرده و براساس قوانین آیین‌نامه تعداد آرماتورها (اعم از حداقل ، تقویتی و …) را بصورت خودکار محاسبه می‌کند. این برنامه کلاً کارهای […]

ادامه مطلب