تایپ و صفحه‌آرایی پوستر

بازگشت به لیست نمونه کارها  تایپ و صفحه‌آرایی پوستر تایپ پوستر عکس‌هایی از پروژه: بازگشت به لیست نمونه کارها  مدیر سایت«غیرممکنی برای ما وجود ندارد!»  ما با عزم راسخ، اراده‌ی پولادین و تلاش خستگی‌ناپذیر، تمامی غیرممکن‌ها را ممکن می‌کنیم!

ادامه مطلب

رسم جدول، تایپ و صفحه‌آرایی

بازگشت به لیست نمونه کارها  تایپ، رسم جدول و صفحه‌آرایی آن بازگشت به لیست نمونه کارها  مدیر سایت«غیرممکنی برای ما وجود ندارد!»  ما با عزم راسخ، اراده‌ی پولادین و تلاش خستگی‌ناپذیر، تمامی غیرممکن‌ها را ممکن می‌کنیم!

ادامه مطلب

تایپ ،‌صفحه‌آرایی و تنظیم فهرست اتوماتیک

بازگشت به لیست نمونه کارها  تایپ ،‌صفحه‌آرایی و تنظیم فهرست اتوماتیک با موضوع انواع سوزن‌ها   عکس‌هایی از پروژه : بازگشت به لیست نمونه کارها  مدیر سایت«غیرممکنی برای ما وجود ندارد!»  ما با عزم راسخ، اراده‌ی پولادین و تلاش خستگی‌ناپذیر، تمامی غیرممکن‌ها را ممکن می‌کنیم!

ادامه مطلب
تایپ و صفحه آرایی

تایپ و صفحه‌آرایی سوالات

بازگشت به لیست نمونه کارها  تایپ و صفحه‌آرایی سوالات امتحانی   عکس‌هایی از پروژه : بازگشت به لیست نمونه کارها  مدیر سایت«غیرممکنی برای ما وجود ندارد!»  ما با عزم راسخ، اراده‌ی پولادین و تلاش خستگی‌ناپذیر، تمامی غیرممکن‌ها را ممکن می‌کنیم!

ادامه مطلب
تایپ و صفحه آرایی

تایپ و صفحه‌آرایی گزارش کار

بازگشت به لیست نمونه کارها  تایپ، طراحی و صفحه‌آرایی گزارش کار کلاسی   عکس‌هایی از پروژه : بازگشت به لیست نمونه کارها  مدیر سایت«غیرممکنی برای ما وجود ندارد!»  ما با عزم راسخ، اراده‌ی پولادین و تلاش خستگی‌ناپذیر، تمامی غیرممکن‌ها را ممکن می‌کنیم!

ادامه مطلب

تایپ و صفحه‌آرایی با تم پرسپولیس

بازگشت به لیست نمونه کارها  تایپ، طراحی و صفحه‌آرایی با تم پرسپولیس برای گزارش کار   عکس‌هایی از پروژه : بازگشت به لیست نمونه کارها  مدیر سایت«غیرممکنی برای ما وجود ندارد!»  ما با عزم راسخ، اراده‌ی پولادین و تلاش خستگی‌ناپذیر، تمامی غیرممکن‌ها را ممکن می‌کنیم!

ادامه مطلب

تایپ و صفحه‌آرایی با تم یلدایی

بازگشت به لیست نمونه کارها  تایپ، طراحی و صفحه‌آرایی با تم یلدایی برای گزارش کار   عکس‌هایی از پروژه :   بازگشت به لیست نمونه کارها  مدیر سایت«غیرممکنی برای ما وجود ندارد!»  ما با عزم راسخ، اراده‌ی پولادین و تلاش خستگی‌ناپذیر، تمامی غیرممکن‌ها را ممکن می‌کنیم!

ادامه مطلب
صفحه آرایی زبان انگلیسی

تایپ، ویراستاری و صفحه‌آرایی کتاب انگلیسی

بازگشت به لیست نمونه کارها  تایپ، ویراستاری و صفحه‌آرایی کتاب زبان انگلیسی برای پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم در ۷۰۰ صفحه برای یکی از آموزشگاههای مطرح کشور (اجرا شده در ۷ روز)   بخش‌بندی فصل‌ها شامل: – واژگان – گرامر – بخش نوشتاری – بخش تلفظ – درک مطلب – سوالات ۴ گزینه‌ای – یاسخنامه […]

ادامه مطلب

تایپ، ویراستاری و صفحه‌آرایی کتاب

بازگشت به لیست نمونه کارها  تایپ، ویراستاری و صفحه‌آرایی کتاب علوم شناختی در ۳۱۵ صفحه در نرم افزار ورد شامل: – تنظیم فهرست اتوماتیک فصول – تنظیم فهرست اتوماتیک اشکال و جداول – تعریف استایل و هدینگ – طراحی جداول و اشکال – پاورقی و رفرنس‌دهی – ویراستاری تخصصی – صفحه‌آرایی حرفه‌ای برای چاپ – […]

ادامه مطلب

تایپ، ویراستاری و صفحه‌آرایی کتاب

بازگشت به لیست نمونه کارها  تایپ، ویراستاری و صفحه‌آرایی کتاب مدیریت رفتار سازمانی در 210 صفحه در قطع وزیری در نرم افزار ورد شامل: – تنظیم فهرست اتوماتیک فصول – تنظیم فهرست اتوماتیک اشکال و جداول – تعریف استایل و هدینگ – طراحی جداول و اشکال – پاورقی و رفرنس‌دهی – ویراستاری تخصصی – صفحه‌آرایی […]

ادامه مطلب